Finaliści Konkursu Ogólnopolskiego "Bóg, Honor, Ojczyzna"

        Troje uczniów Gimnazjum reprezentowało naszą szkołę na ogólnopolskim etapie konkursu „Bóg, Honor, Ojczyzna – wartości polskiego ziemiaństwa”. Eliminacje miały miejsce 1-2 czerwca 2017 r. w Poznaniu. Polegały na ustnym przedstawieniu wykonanej wcześniej prezentacji multimedialnej (ocenianej na etapie wojewódzkim), której jury konkursowe nie widziało. Rozmowa z komisją miała również na celu obronę słuszności wybranego tematu i sposobu jego zaprezentowania, co nie było rzeczą łatwą.

        Uczniowie klasy I Gimnazjum konkurowali z gimnazjalistami z różnych szkół z terenu całego kraju, a nasze województwo w połączeniu z województwem podlaskim, reprezentowane było przez dwie szkoły – naszą i Gimnazjum z Łomży.

        Organizatorzy konkursu – Towarzystwo Polskiego Ziemiaństwa we współpracy z IPN i Kuratorem Oświaty w Poznaniu zadbali, by uczestnicy finałowych eliminacji mieli możliwość poznania części niezwykle złożonej i niełatwej historii miasta, do którego na pewno warto wrócić. Wyjazd można zaliczyć do udanych i pouczających, gdyż dał szansę na zdobycie nowych umiejętności i tak cennego doświadczenia.

Komentarze