Szkoła Podstawowa w Mołtajnach ma patrona – Jana Pawła II

        Dnia 18 maja 2017 r. w Zespole Szkół w Mołtajnach odbyła się uroczystość nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej i poświęcenia jej Sztandaru.

        Mszy świętej przewodniczył Arcybiskup Józef Górzyński. Zaproszeni goście w towarzystwie orkiestry przemaszerowali z kościoła do szkoły, gdzie odbyły się dalsze oficjalne wydarzenia – podpisanie Aktu Fundacyjnego, przekazanie Sztandaru na ręce Pani Dyrektor, a następnie przedstawicielom uczniów, którzy również złożyli ślubowanie na otrzymany Sztandar. Zaproszeni goście symbolicznie wbili w niego gwoździe, upamiętniając to doniosłe wydarzenie, a także wygłosili okolicznościowe przemówienia.

        Dzień 18 maja będzie corocznie dniem patrona naszej Szkoły – Jana Pawła II.

Zdjęcie użytkownika Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach.

Komentarze