Żyj smacznie i zdrowo.-Trzymaj formę.

    Jednym z zadań naszej szkoły jest promowanie zdrowia i współpraca z rodzicami. Jeśli promocja zdrowia - to oczywiście zdrowy styl życia, profilaktyka zdrowia, życie bez nałogów i używek. To również aktywność ruchowa, rekreacja, sport, co wiąże się z integracją środowiska szkolnego i lokalnego.

    Aktywność sportowa, zdrowa rywalizacja, wiedza o zdrowiu człowieka, integracja szkolna i lokalna to tylko niektóre idee przyświecające spartakiadzie „Żyj smacznie i zdrowo”, która odbyła się 6.04.2017 r. w Zespole Szkół w Mołtajnach. Impreza została zorganizowana we współpracy z rodzicami, Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną, Placówką Straży Granicznej w Barcianach, Radą Rodziców w ZS w Mołtjanach, pielęgniarką szkolną, animatorem sportu gminy Barciany oraz Przewodniczącemu Młodzieżowej Rady Gminy Barciany.

    Zaproszone panie z sanepidu przedstawiły zasady zdrowego żywienia związane z piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności oraz jak przeciwdziałać marnowaniu jedzenia. Po zakończonym wykładzie wszyscy uczestnicy, rodzice, goście zaproszeni zostali na pyszny, zdrowy poczęstunek przygotowany przez uczniów, rodziców i wychowawców. Zadaniem każdej klasy (w ramach konkursu szkolnego) było przygotowanie stoiska ze zdrową żywnością oraz plakatu promującego zdrowy tryb życia. Wcześniej odbyło się kilka lekcji w każdej z klas na temat zdrowego żywienia przeprowadzonych przy pomocy otrzymanych z „Winiar” materiałów edukacyjnych.

    Pielęgniarka szkolna mierzyła ciśnienie, badała wzrok, mierzyła, ważyła i wyliczała IBM wszystkim chętnym.

    Kolejnym ważnym punktem był mecz piłki siatkowej i piłki nożnej halowej rozegrany między gimnazjalistami naszej szkoły a funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej z Barcian, który sędziował animator sportu z naszej gminy. Zapoznał on wcześniej zawodników z zasadami gry oraz z przestrzeganiem zasad fair play.

    Atmosfera podczas spartakiady była wspaniała, postawa zawodników wręcz olimpijska co obliguje nas do organizowania tego typu imprez w naszej szkole. To wydarzenie społeczne stało się doskonała okazją do dobrej zabawy, integracji a przede wszystkim do propagowania zdrowego stylu życia.

 

 
Komentarze