Żołnierze wyklęci - zapomniani bohaterowie
    Słowa naszego Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego: „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny” natchnęły uczniów klasy III Gimnazjum pod kierunkiem p. Andrzeja Buńko oraz p. Krystyny Bućko  do przygotowania krótkiego apelu upamiętniającego Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.      Uczniowie klasy III  przedstawili w pigułce historię Polski powojennej.  Opowiedzieli o losie tych, którzy nie złożyli broni i walczyli o niepodległość Polski. Wierzyli, że ich ofiara nie pójdzie na marne. Społeczność szkolna wysłuchała także wierszy i piosenek poświęconych Niezłomnym Bohaterom.        Apel był "żywą" lekcją historii.  Pamiętajmy o tych, którzy walczyli oto, aby Polska była Polską.
Komentarze