,,Kto śpiewa, dwa razy się modli.’’ - IV Przegląd Kolęd i Pastorałek

    22 stycznia 2017 r. w Mołtajnach odbył się IV Międzyszkolny Festiwal Kolęd i Pastorałek, którego organizatorem był Zespół Szkół w Mołtajnach. Do konkursu zgłosili się uczniowie Zespołów Szkół z Barcian, Drogosz i Mołtajn.

    Oceny programu i poziomu wykonawczego solistów i zespołów kolędniczych dokonało jury powołane przez organizatora. Ocenie podlegały: dobór repertuaru, poziom wykonania, zgodność formy kolędowania z tradycją oraz oryginalność przy doborze utworu.


    Jury obradowało w składzie:

Ks. Jacek Gonder – Proboszcz Parafii p.w. św. Anny w Mołtajnach - Przewodniczący jury

Iwona Turko – Dyrektor GOK w Barcianach

Barbara Sulowska – instruktor muzyki w Gminnym Ośrodku Kultury w  Barcianach

Marianna Stefańska – Radna Gminy Barciny, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

 Ks. Paweł Kacprzak – Proboszcz Parafii Świętego Wojciecha w Skandawie

 Ks. Juliusz Czapiewski – Proboszcz Parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Barcianach


Po burzliwych naradach wyłonieni zostali zwycięzcy. Klasyfikacja przedstawia się następująco:


PRZEDSZKOLA

W kategorii SOLIŚCI:

 I miejsceAleksandra Sieck ZS w Mołtajnach

II miejsce ex aequo:  Lena Glista ZS w Mołtajnach

                                  – Oliwia Służała ZS w Mołtajnach


W kategorii ZESPOŁY:

 I miejsce – „Aniołki” ZS w Barcianach 

II miejsce ex aequo: „ Gwiazdeczki” ZS w Barcianach

                                  – „ Gwiazdeczki plus” ZS w Mołtajnach


I ETAP EDUKACYJNY (klasy I – III szkoły podstawowej)

W kategorii SOLIŚCI:

I miejsce – Maja Sieck ZS w Mołtajnach


W kategorii ZESPOŁY:

II miejsce – „Śnieżynki” ZS w Barcianach

III miejsce – „Sopelki” ZS w Barcianach


II ETAP EDUKACYJNY ( klasy IV – VI szkoły podstawowej)

W kategorii SOLIŚCI:

I miejsce – Maja Cymbał ZS w Drogoszach

II miejsce – Julia Bepirszcz ZS w Drogoszach

III miejsce – Dominika Bagińska ZS w Mołtajnach

 

W kategorii ZESPOŁY:

I miejsce – „Ty i ja” ZS w Mołtajnach

II miejsce – „Iskierki” ZS w Barcianach

 

 

III ETAP EDUKACYJNY ( klasy I – III gimnazjum)

W kategorii SOLIŚCI:

I miejsce – Oliwia Wierzbicka ZS w Drogoszach 

II miejsce ex aequo: Maria Radawiec ZS w Barcianach

                              – Wiktoria Bagińska ZS w Mołtajnach

 

W kategorii ZESPOŁY:

I miejsce – „Gwiazdki” ZS w Mołtajnach

II miejsce – „Miguski” ZS w Mołtajnach

 

    Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

    Kolędy i pastorałki wbrew powszechnej opinii są bardzo trudne do śpiewania. Serdecznie dziękujemy wszystkim opiekunom za trud włożony w staranne przygotowanie uczestników do konkursu. 

    Gratulujemy zwycięzcom, życzymy kolejnych sukcesów i zapraszamy za rok!

 

 

Hej kolęda, kolęda ...”

Komentarze