IV Gminna Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej


Dnia 25 maja 2016 r. w Zespole Szkół w Barcianach obyła się Gminna Olimpiada Wiedzy   o Obronie Cywilnej. W rywalizacji wzięli  udział uczniowie z czterech gimnazjów znajdujących się na terenie Gminy Barciany ( Barciany, Mołtajny, Drogosze, Winda).

Organizatorami  tego konkursu byli: Urząd Gminy  oraz Zespół Szkół w Barcianach. Uczestnicy rozwiązywali test składający się z 50 pytań,  którego tematyka związana była z obroną cywilną oraz pierwszą pomocą.

Komisję sędziowską tworzyli:

- Franciszek Kopciuch -pracownik Urzędu Gminy w Barcianach ds.  obrony cywilnej,

- Grażyna Niedźwiecka – pielęgniarka szkolna

- Andrzej Buńko – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Jury po sprawdzeniu testów wyłoniło zwycięzców Gminnej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej, którymi zostali:

I miejsce – Natalia Czerepaniak – Zespół Szkół w Drogoszach

II miejsce –   Wiktoria Ślipek– Zespół Szkół w Windzie

III miejsce ––  Aleksandra Binkul – Zespół Szkół w Drogoszach

IV miejsce – Katarzyna Wereszczyńska – Zespół Szkół w Barcianach

V miejsce- Marek Średziński – Zespół Szkół w Mołtajnach

Uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Barciany Ryszarda Kozyrę.

Obraz na stronie oc2016__1_.jpg

Obraz na stronie oc2016__2_.jpg

Obraz na stronie oc2016__3_.jpg

Obraz na stronie oc2016__4_.jpg

Obraz na stronie oc2016__5_.jpg

Obraz na stronie oc2016__6_.jpg

Andrzej Buńko
Komentarze