Nabór elektroniczny do szkół średnich
Trwa rekrutacja elektroniczna do szkół ponadgimnazjalnych.
Szczegóły, podania do internatu i szkół zamieszczono na stronie internetowej Starostwa w zakładce Oświata -> Nabór
lub w poniższym linku:
http://www.starostwo.ketrzyn.pl/index.php/2015-03-18-10-49-50/2015-10-23-05-48-20
Komentarze