Żywa lekcja historii

    Dnia 13 kwietnia 2016r. mury Zespołu Szkół w Mołtajnach gościły grupę „Rekonstruktor” z pokazem historycznym Staropolski Sarkazm i Rzeczpospolita Szlachecka. Podczas spotkania uczniowie poznali obyczaje kultury rycerskiej oraz gry i zabawy plebejskie. Uczniowie mieli możliwości osobistego zapoznania się z rekwizytami i strojami. Niektórzy skorzystali nawet z lekcji szermierki oraz  pojedynku ze szlachcicem – sarmatą.

Komentarze