Pędzlem i farbą w hołdzie wieszczowi
      
      W marcu  obchodzona jest rocznica urodzin i śmierci największego ukraińskiego poety, malarza, romantyka, wieszcza narodowego - Tarasa Szewczenki.  Jego status jest porównywalny z pozycją Adama Mickiewicza w Polsce.     

Taras Szewczenko przeżył zaledwie 47 lat, z czego ogromną większość nie był wolnym człowiekiem. Pierwsze 24 lata żył jako syn chłopa pańszczyźnianego. Z poddaństwa  został wykupiony przez przyjaciół z Wilna, gdzie pojechał uczyć się malarstwa (jego pan zapragnął mieć własnego nadwornego malarza, a Szewczenko był uzdolniony także w tym kierunku). Dorosłe życie Szewczenki też łatwe nie było. Kilkakrotnie aresztowany przez władze, spędził w sumie 10 lat na zesłaniu, a 3,5 roku pod nadzorem policji. Tylko nieco ponad  9 lat był wolnym człowiekiem.

Szewczenko utrzymywał liczne kontakty z Polakami – z racji swoich poglądów raczej z tymi, którzy tak jak on przebywali na zesłaniu. Już w czasach młodości miał styczność z naszymi rodakami, a nawet z poezją Mickiewicza. Miał też w życiu epizod nauki języka polskiego.

Poeta stał się symbolem walki o wolność, niepodległość, godność swojego narodu. Jego słowa mają wymiar ponadczasowy. Pozostawił bogatą spuściznę literacką, która miała znaczący wpływ na kształtowanie się nowożytnego narodu ukraińskiego, jego kultury i  tradycji .

Uczniowie naszej szkoły każdego roku pamiętają o uczczeniu pamięci wieszcza, którego naród ukraiński zwie Wielkim Kobziarzem (oryg. ukr. Kobzar - nazwa od tomu poezji Tarasa Szewczenki opublikowanego w 1840 r., przez późniejszą krytykę uznanego za przełomowe dzieło literatury ukraińskiej). W tym roku obchody przybrały nieco inny charakter, albowiem postanowiliśmy zorganizować konkurs plastyczny pt. „ Plastyczne interpretacje poezji Tarasa Szewczenki”. Żeby móc wiernie oddać treść przeczytanych  utworów , uczniowie zostali zapoznani z  krótką charakterystyką epoki, wydarzeniami historycznymi, architekturą wsi I połowy XIX wieku oraz biografią tego wybitnego poety i malarza. 

Należałoby stwierdzić, iż uczniowie dołożyli wszelkich  starań i niejedna wykonana praca mogłaby posłużyć jako doskonała pomoc dydaktyczna w interpretacji  treści utworów.   Oglądając je, bez problemu, rozpoznajemy wiersze: „Testament’,  „Sadek wiśniowy”,   „Płynie woda”, „Księżna”,  „Trzynaście lat skończyłem”   i inne.                                                                                                 

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Kategoria kl. I – II

I miejsce - Bogdański Karol

II miejsce - Sulej Nikola

III miejsce - Kowalczyk Emilia

Kategoria kl. III – IV

I miejsce - Baran Julia, Matuszewska Patrycja

II miejsce - Bogdański Kornel, Piliszko Amelia, Ślubowski Damian

III miejsce - Kostyk Ewelina, Zalewska Malwina

Kategoria kl. V – VI

I miejsce - Migus Natalia, Zientek Joanna

II miejsce -  Gierko Adrian

Wyróżnienie za dodatkowe prace – Zientek Joanna

Kategoria kl. I – III GIMNAZJUM

I miejsce - Radecka Dominika, Tujaka Natalia

II miejsce - Dowejko Natalia, Konstantynowicz Sara

III miejsce -  Reh Sandra, Powalisz Zofia

 

  

Komentarze