Spotkanie organizacyjne Młodzieżowej Rady Gminy


    Dnia 9 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Barcianach odbyło się spotkanie organizacyjne Młodzieżowej Rady Gminy, w którym uczestniczyli nasi uczniowie. Radni poznali salę sesyjną i zasiadali przy stole obrad – wzięli udział we wspólnej zabawie integracyjnej oraz wykazali się wiedzą o samorządzie terytorialnym w „Teściku”. Młodzież poznała pracę Urzędu i Rady Gminy Barciany. Atrakcją kończącą spotkanie była wizyta w Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach i udział w wybranych warsztatach.

Komentarze