SAMORZĄD UCZNIOWSKI ZESPOŁU SZKÓŁ W MOŁTAJNACH
    W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
  

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Patrycja Matuszewska – Przewodnicząca

Sebastian Konstantynowicz – Z-ca Przewodniczącej

Adrian Konstantynowicz – Sekretarz

Martyna Poreda – Skarbnik

Patrycja Ożarowska – Opiekun SU

 

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM

Maciej Grzechuła – Przewodniczący

Saran Konstantynowicz – Z-ca Przewodniczącego

Natalia Dowejko– Sekretarz

Wiktoria Bagińska – Skarbnik

Opiekun – Agnieszka Lijka-Migus