SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II W MOŁTAJNACH
    W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
  

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Jana Pawła II


Adrian Konstantynowicz – Przewodniczący

Malwina Zalewska – Z-ca Przewodniczącego

Sebastian Konstantynowicz– Sekretarz

Adrian Pac – Skarbnik

Opiekun – Ewelina Kopyczyńska