NAUCZYCIELE

1. Smakosz Anna  - Dyrektor szkoły, j. polski

2. Bogdanowicz Małgorzata - biologia, przyroda

3.
Bućko Krystyna - biblioteka, plastyka, muzyka 

4. Buńko Andrzej - historia, edukacja dla bezpieczeństwa


5.
Dowejko Agnieszka - edu. wczesznoszkol., geografia

6. Gasperowicz Małgorzata - chemia, matematyka

7. Gonder Jacek - religia rzymskokatolicka

8.
Hrycyk Barbara- punkt przedszkolny

9. Kłek Ewa - religia grekokatolicka

10. Kopciuch Magdalena - edu. wczesznoszkol.

11. Kopyczyńska Ewelina - w-f, technika

12. Lijka-Migus Agnieszka - matematyka, fizyka,
                                 informatyka

13. Łotys Marzena - edu. wczesznoszkol.,
                         pedagog, psycholog

14. Olech Edyta - j. polski, logopeda

15. Powalisz Helena - edu. wczesznoszkol., wdż

16. Traut Sylwia - język angielski

17. Witkowski Sławomir - historia, wos

18. Wypyszczak Aneta - w - f, edu. wczesznoszkol

19. Woźniak Ewa - przyroda, historia, wos

20. Zinkiewicz Halina - matematyka, j. rosyjski,
                          
j. ukraiński

                                                                                           
                                                           

Pracownicy administracji i obsługi:

1. Ostapczuk Bożena

2. Konstantynowicz Edyta

3. Siudut Arkadiusz

4. Kupryjanowicz Maria