Organizacja roku szkolnego 2017/2018

 

4 września 2017 r.

-

rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

23-31 grudnia 2017 r.

-

zimowa przerwa świąteczna

22 stycznia - 4 lutego 2018 r.

-

ferie zimowe

29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

-

wiosenna przerwa świąteczna

 

 

 

Termin egzaminu gimnazjalnego:

 

a) część humanistyczna18 kwietnia 2018 r. (środa)


   z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

 

 

 

 

 

b) część matematyczno-przyrodnicza19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

    z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

    z zakresu matematyki – godz. 11:00

 

 

 

 

 

c) język obcy nowożytny20 kwietnia 2018 r. (piątek)

    na poziomie podstawowym – godz. 9:00

    na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

 

 

22 czerwca 2018 r.

-

zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 

 

 

Ustala się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w wymiarze dla:

a) Szkoły Podstawowej - 6 dni:

 

 

 

-

 2 i 3 listopada 2017 r.

 

-

 30 kwietnia 2018 r.

 

-

 2 i 4 maja 2018 r.

 

-

 1 czerwca 2018 r.

 

 

 

b) II Gimnazjum -  9 dni:

 

 

 

-

  2 i 3 listopada 2017 r.

 

-

 18-19-20 kwietnia 2018 r.

 

-

 30 kwietnia 2018 r.

 

-

  2 i 4 maja 2018 r.

 

-

 1 czerwca 2018 r.

 

-